PCB

Porady

Skróty nazW produktów

Podpowiedź dla wszystkich nieznających skróconych nazw naszych produktów: większość nazw bierze się od pierwszych liter wyrazów, użytych w nazwie. Łatwo można je rozszyfrować.

Jakiej zaprawy użyć?

Poważnym problemem rzutującym na opinie o elewacjach klinkierowych jest zjawisko pojawiających się po pewnym czasie różnego rodzaju uszkodzeń, wykwitów, wyługowań i przebarwień.

Cała prawda o wykwitach

Przejściowy problem wizualny związany z wykwitami bierze się z nadmiernego przesycenia wilgocią elementu murowego. Bez nadmiernej wilgoci w murze nie ma wykwitów.